Schadelastbeheersing en kostenbesparing.

Onze dienstverlening is primair gericht op het beperken van kosten. Het voorkomen van schade levert veel besparingen op. Naast een lagere verzekeringspremie, bespaart u vooral op de bijkomende kosten van schades, zoals het eigen risico, productiviteitsverlies en extra managementkosten. Het belangrijkste gevolg van het beheersbaar maken van de schadelast is echter een structureel hogere klant- en medewerkerstevredenheid.

Naast schadelastbeheersing, biedt de herstructurering van een bestaand verzekeringspakket ook mogelijkheden voor kostenbesparing. Vaak zijn betere verzekeringscondities te realiseren tegen een lagere premie. Wij maken graag een afpraak voor een vrijblijvend gesprek over de mogelijkheden. Bel ons op 088 7722 600 .

Klaas Bolhuis

risicomanagement

Onze werkwijze is gebaseerd op professioneel risicomanagement volgens ISO 31000, op maat toegepast voor uw onderneming. De basis hiervoor leggen wij samen met u door het zorgvuldig bepalen van de context. Hierin worden de gewenste scope, uw hoedanigheid, activiteiten, uw risicohouding en de doelen besproken.

risicomanagement model

contractmanagement

Door het juist toepassen en communiceren van algemene voorwaarden, vervoerscondities en contractuele bepalingen, kan uw aansprakelijkheid op een goede wijze beperkt worden. Contractmanagement vormt een integraal onderdeel van onze risicomanagement aanpak.


Europese dienstverlening

Veel logistieke ondernemingen hebben een eigen vestiging in het buitenland. EQ-Riskmanagement beschikt over een zgn. 'Europees Paspoort' voor alle EU landen. Hierdoor kunnen wij ook uw belangen elders in Europe behartigen. Voor een deel is het mogelijk om buitenlandse zaken op een Nederlandse polis mee te verzekeren. Daarnaast werken wij samen met gerenomeerde Europese makelaars en verzekeraars.


Contactgegevens:

EQ-Riskmanagement B.V.
Ardennen 15
7007 LK  Doetinchem
tel. +31 (0)88 7722 600
e-mail info@eq-r.nlOverige gegevens:

KvK 69652570
Bank NL44INGB0007936253
BTW NL857958537B01
AFM 12045182
KiFiD 300.016840

Social Media: